Menu

DanoÁno

Môj program pre región

Silný európsky región Bratislava

„Obyvatelia Bratislavy, ale aj celého Slovenska si zaslúžia poriadnu Bratislavu – metropolitný región, ktorý funguje. Náš kraj potrebuje viac ako údržbu – potrebuje rozvoj a inteligentné vedenie, aby sme cítili, že sme v jadre Európy.“

V roku 2013 som po prvýkrát kandidoval na bratislavského župana. Predstavil som program, ktorý bol hodnotený ako najlepší. Odvtedy prešli štyri roky a takmer nič sa nezmenilo. Pomenovali sme najväčšie problémy a navrhli riešenia – a všetky sú stále aktuálne. Župa totiž stagnuje. A to treba zmeniť. Bratislava už dávno prerástla hranice mesta a kraj sa stal metropolitným regiónom. Len volení politici, ktorí už šancu mali a nevyužili ju, si to stále nevšimli.

Základné princípy

Spolupráca

Pre náš metropolitný región má župa zmysel len vtedy, ak dokáže spolupracovať so všetkými obcami kraja a ďalšími subjektami. Príkladom je, keď na území župy máme 3 rôzne generely dopravy. Absurdná situácia! Kraj, mesto a železnice musia urobiť jeden a spoločný.

Najväčšie projekty musia župa, mestá a obce celého kraja, riešiť spoločne – ako napríklad dopravný systém. Spojiť energiu a zdroje a pripraviť spoločný PPP projekt, vďaka ktorému získame stámilióny eur na investície do rozvoja koľajových tratí, prepojenia železnice a električky pre všetkých obyvateľov kraja, či výstavbu záchytných parkovísk.

Spolupracovať treba aj na župe. Nesmie sa stať situácia, keď župan bojuje s poslancami a naopak. Presadzujem preto, aby po voľbách župan s poslancami vytvorili spoločné programové vyhlásenie pre samosprávny kraj, a nasledujúcich päť rokov ho spoločne napĺňali.

Metropolitný región

Bratislava už dávno nie je len v hraniciach mesta. Celý náš kraj sa stal metropolitným regiónom.

Primátori, starostovia a župan sa musia prestať hrať na vlastnom piesočku. Musia si uvedomiť, že spolu sme jedno. Že Senčan, Pezinčan či Malačan, ktorí dochádzajú denne do Bratislavy, sú obyvatelia jedného regiónu a prijímatelia jedných spoločných verejných služieb. Že Stupava či Ivanka pri Dunaji majú obrovskú históriu, ale tisícky obyvateľov sú vlastne veľkou „Bratislavou“ – prečo by tam nemala jazdiť MHD? Že Staromešťan, Petržalčan či Ružinovčan sú tiež obyvateľmi kraja, a župa by mala prispievať aj na starostlivosť o ich cesty.

Rozvoj

Bratislavská kraj je tretím najbohatším regiónom Európskej únie. Ľudia to však nijako necítia. Ani na svojich peňaženkách, ani na stave ciest, chodníkov, či zelene a čistoty.

Je to preto, lebo doterajší župani boli len údržbári. Nemali víziu, nepriniesli žiadne veľké myšlienky. Prehajdákali možnosť vybudovať skutočný nosný systém dopravy. Sústredili sa na riešenie havárií, aj to hlavne preto, aby sa vyhli transparentnému obstarávaniu.

Obyvatelia kraja si zaslúžia silný metropolitný región.

Skúsenosť a výsledky

Dvaja moji najsilnejší konkurenti vo voľbách župana už šancu mali. Ako župan, primátor, či starosta – boli len údržbármi, no nikdy neposunuli systém vpred.

V komunálnej politike som nový. Ale mám skúsenosti a mám za sebou výsledky. Bol som ministrom vlády Ivety Radičovej. Naštartoval som úspešný projekt obnovy hradov, ktorý pokračuje, dáva prácu nezamestnaným a nekradne sa pri ňom. Dokázal som úspešne zlúčiť Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, a vytvoriť predpoklady na to, aby RTVS bola úspešným a fungujúcim médiom.

Mám víziu metropolitného regiónu, veľkej Bratislavy, a vďaka skúsenostiam ju dokážem naplniť.

Konkrétne opatrenia:

Doprava a cesty

Rozvoj metropolitného regiónu

Školstvo a šport

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Kultúra a cestovný ruch

Fungovanie úradu BSK a jeho rozhodovanie