Menu

DanoÁno

Kultúra a cestovný ruch

V oblasti kultúry a cestovného ruchu sa zameriam na:

 • Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva po našich predkoch:

„Ako minister kultúry som naštartoval program obnovy hradov s pomocou nezamestnaných, ako župan ho naplno rozviniem v bratislavskom kraji.“

 • rozvíjať program obnovy hradov a kultúrnych pamiatok s využitím pracovnej sily – nezamestnaných a menej kvalifikovaných robotníkov – napr. obnova hradu Pajštún, Plavecký hrad a ďalšie,
 • osadzovanie viacjazyčných informačných tabúľ, slúžiacich na lepšie propagovanie turisticky zaujímavých miest na území VÚC,
 • prepojiť sieť pamiatok a kultúrnych miest so zážitkovou turistikou (vínne a kulinárske destinácie) prostredníctvom jednotnej marketingovej značky,
 • podporiť obnovu domu najvýznamnejšieho slovenského barokového maliara Jána Kupeckého v Pezinku v spolupráci s mestom a následne aj so Slovenskou národnou galériou s ambíciou získania niektorých jeho diel,
 • prepojenie kultúry a vzdelávania, najmä pre deti a študentov, priamo na miestach, ktoré sú spojené s významnými udalosťami našej histórie.

 

 • Rozmanité a tradičné aktivity miest a obcí s cieľom zachovania miestneho kultúrneho dedičstva a podpory turizmu:

„Od Malaciek a Marianky, cez Pezinok a Modru až po Senec, každé zákutie nášho kraja má svoje kultúrne špecifiká, ktoré treba rozvíjať.“

 • podporovať konanie rázovitých a tradičných kultúrnych a spoločenských akcií menšími príspevkami s dôrazom na rozmanitosť,
 • pomôcť vybudovať možnosť využívať Malokarpatskú vínnu cestu, prechádzajúcu viacerými okresmi župy, počas celého roka (napr. prepojenie vláčikom s rôznymi atrakciami),
 • podporiť rozvoj a ponuku fakultatívnych výletov pre návštevníkov mesta Bratislava do okolitých obcí (športoviská – golf, Červený kameň, vinárske oblasti, modranská majolika…),
 • zriadiť na stránke BSK podrobnú centrálnu databázu kultúrno-športových podujatí v rámci celého regiónu a prímestských obcí a ponúknuť tak kompletný a súhrnný prehľad využitia cestovného ruchu v rámci BSK pre zahraničné cestovné kancelárie a jednotlivých turistov,
 • transparentná podpora komunitných aktivít a mikroprojektov, posilňujúcich súdržnosť a dobrý pocit obyvateľov v jednotlivých štvrtiach a obciach metropolitného regiónu (ako napr. Dobrý trh v Bratislave, a podobne).

Ďalšie moje opatrenia pre región:

Doprava a cesty

Rozvoj metropolitného regiónu

Školstvo a šport

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Fungovanie úradu BSK a jeho rozhodovanie